UTOPIA VARSOVIENSIS

  Sztuka, ekspresje architektoniczne , siła tworzenia, stan wątpliwości myślenia.

Program Windows Media Player 12 moze odczytywac pliki webm, ale kosztem instalacji komponentów WebM Media Foundation.

 

UTOPIA

 

Słowo wymyślone przez Thomasa More w jego książce (po łacinie) Utopia (1516),

od starożytnej greki złożonej z „nie” i „miejsce”, dosłownie „nigdzie”.

Określenia „utopia” używa się wobec tych motywów i wątków,

które wyrażają tęsknotę człowieka za lepszym światem.

Utopie, zdają się być zbiorami najszlachetniejszych intencji,

bywają traktowane jako formy wysublimowane etycznie i intelektualnie,

prezentują się jak swoiste katalogi do zrealizowania w imię Dobra,

bądź też jako kwintesencje zbiorowych nadziei.

Co tu robi Pałac Kultury i Nauki?

Już jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego” zasługuje na to.

Jest "utopią polityczną".

Konsekwencje tej utopii są obecne w życiu pokoleń Polaków.

Wpisanie go do rejestru zabytków jest także tą "utopią polityczną",

tym grożniejszą że utrwala stan rzeczy.

Po okresie dominacji nad naszym Narodem,

odbudowując Polskę naszym obowiązkiem jest oczyścić naszą przestrzeń życiową

ze wszystkiego co jest nam obce.

Ceną jego istnienia jest widoczna w wysiłkach jakie od lat płacimy

budując chaos przestrzenny wokół niego. Ta cena będzie rosła z upływem czasu,

brnięcie bez podjęcia decyzji o jego usunięciu jest zbrodnią wobec nas samych i naszej wolności.

 

Zamieńmy tę, obcą nam "utopię polityczną", na naszą estetyczną, czy też przestrzenną.

Kilka liczb daru narodu radzieckiego:

wysokość: 237 m, 187,80 bez iglicy

liczba pięter: 42

całkowita powierzchnia pomieszczeń: 123 084 m²

Kilka liczb UTOPII:

powiarzchnia stropów naziemnych 352 420 m²

 

Sztuka czysta, olej, pastel tlusty

Peniche z betonu

PŁYWAJĄCA WYSPA

Reality of Catherine GORECKA-SZATANIK

Google

Contact

PEŁNY EKRAN